BSO

Per 1 februari 2019 is de buitenschoolse opvang ook gevestigd in ons gebouw.  Er is buitenschoolse opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14.00 tot 18.30 uur. Wanneer er genoeg animo is, wordt ook op de woensdagmiddag opvang geboden.

Wanneer u wilt kennismaken of uw kind(eren) wilt aanmelden voor de BSO kunt u terecht op hun website: www.kidsfirst.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met KidsFirst: 0800 0350400. Onze contactpersoon bij KidsFirst is Maaike Richards.

Voor overige vragen kunt u uiteraard ook terecht bij de leidsters Inge Reitsma en Douwina Alkema.

Telefoon 0518 401 682.