BSO

Per 1 februari 2019 starten we samen met KidsFirst met de buitenschoolse opvang in ons gebouw. In eerste instantie is er opvang op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, maar wanneer er genoeg animo is, starten we ook op de woensdagmiddag. 

Wanneer u uw kind(eren) wilt aanmelden voor de bso kunt u terecht op hun website: www.kidsfirst.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met KidsFirst: 0800 0350400. Onze contactpersoon bij KidsFirst is Maaike Richards.

Voor overige vragen kunt u ook terecht bij de directie.