Algemeen

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs in een veilige omgeving om zich optimaal te ontwikkelen. Wij werken met GDO (groepsdynamisch onderwijs), waarmee we kinderen leren dat ze verantwoordelijk voor elkaar zijn, dat ze elkaar respecteren en met elkaar samenwerken. Ieder kind is uniek en mag zijn zoals die is, we vinden het belangrijk dat kinderen trots zijn op zichzelf en de wereld om hen heen. Ons team zet zich iedere dag met volle overgave in om dat te realiseren. Dat maakt onze kleine school groot.

Onze school is een samenwerkingsschool. Dat betekent dat wij openstaan en bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen met aandacht, begrip en respect voor alle godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke normen en waarden die samen de Nederlandse multiculturele samenleving vormen. We zijn een ontmoetingsplaats waar iedereen van en met elkaar leert met waardering voor andere opvattingen.