Ouderbetrokkenheid

We zijn blij met de actieve rol en hulp van ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij de school. Oproepen voor ondersteuning worden gedaan via social schools of middels een brief aan ouders.

We organiseren regelmatig een koffieochtend om elkaar te ontmoeten, iedereen is welkom!

Er zijn twee geledingen die ons bijstaan, de medezeggenschapsraad (MR) en de activiteitencommissie (AC). De MR denkt met ons mee over het schoolbeleid. De AC helpt ons bij het organiseren van activeiten. We kunnen niet zonder beide geledingen, ze zijn onmisbaar.

Meer informatie over de MR en de AC vindt u hieronder.