Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of kunnen fouten gemaakt worden. Wij nodigen u uit om een probleem te bespreken. Voor vragen, opmerkingen of een luisterend oor kunt u altijd terecht bij de directeur. Samen streven we ernaar een goede oplossing te vinden. 

Voor ouders en leerlingen is er een interne vertrouwenspersoon op school. Zij kan helpen wanneer er zich problemen voordoen en er hulp of ondersteuning bij nodig is. De vertrouwenspersoon is onze intern begeleider Grytsje Mulder (grytsjemulder@elanowg.nl). Leerlingen en ouders kunnen altijd contact met haar opnemen via de mail of uiteraard langskomen op school.

Het kan echter ook voorkomen dat u contact wilt met een buitenstaander, iemand die niet direct betrokken is bij de school. Dan kunt u terecht bij de externe vertrouwenspersoon, mevrouw Tjitske Feersma (Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit, gecertificeerd en geregistreerd LVV).

De contactgegegevens van mevrouw Feersma zijn:                                      telefoon: 06-12522629 of mail: t.feersma@cedin.nl.

Wanneer de vertrouwenspersoon tot de conclusie komt dat een onderlinge oplossing niet mogelijk is, helpt zij bij het indienen van de klacht bij het bevoegd gezag of bij de Landelijke Klachtencommissie.

Meer informatie over de klachtenregeling vindt u in de bijlage en in de schoolgids.