Ziek melden

Wilt u bij ziekte van uw kind of bij het bezoek aan een arts dit voor schooltijd telefonisch doorgeven? Liever niet via de mail omdat leerkrachten ’s ochtends bezig zijn met hun lesvoorbereiding of hebben pleinwacht en niet tijd hebben om de mail te controleren. Probeert u afspraken met bijvoorbeeld de huisarts of de tandarts zo te regelen dat uw kind zo weinig mogelijk mist.

Kinderen mogen in Nederland vanaf vier jaar naar school. Vanaf vijf jaar zijn ze leerplichtig volgens de leerplichtwet. In deze wet staat in welke gevallen u verlof mag vragen voor uw kind (zie ook extra verlof aanvragen).

Telefoonnummer van school: 0518 401 682.