Extra verlof aanvragen

We vinden het belangrijk dat kinderen naar school gaan en houden ons aan de wettelijke verlofregeling. Aanvragen voor verlof dienen twee maanden van te voren aangevraagd te worden door middel van een aanvraagformulier. Deze is te verkrijgen op school of vraag het aanvraagformulier aan via de mail: defierljepper@elanowg.nl.

Vakantieverlof

Vakantieverlof kunt u aanvragen als uw vanwege uw beroep in geen enkele schoolvakantie op vakantie kunt gaan. Bij de aanvraag moet u een werkgeversverklaring toevoegen waar dat uit blijkt. Dit verlof kan eenmaal per schooljaar worden verleend en mag hoogstens tien dagen zijn en het mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie vallen. Ook deze aanvraag moet minimaal twee maanden van te voren bij de directie zijn ingediend.

Verlof vanwege gewichtige omstandigheden

Gewichtige omstandigheden zijn bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, huwelijksjublileum, ernstige ziekte of overlijden in de familie. Het verlofverzoek moet vooraf of twee dagen na het ontstaan van de reden ingediend zijn bij de directie.

Godsdienstige verplichtingen

Verlof voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging wordt toegstaan, als dit minimaal twee dagen voor de verhindering is aangevraagd.