Organisatie

Combinatiegroepen

Onze school is de enige school in het dorp en is een aantal jaren geleden verbouwd. We werken met combinatiegroepen. Groep 1 en 2 zijn gecombineerde groepen en daarna werken we met combinaties van 3 groepen, groep 3/4/5 en 6/7/8. Een aantal momenten in de week kunnen we de groepen opsplitsen in de combinatie 3/4, 5/6 en 7/8. Door het werken met combinatiegroepen kunnen leerlingen veel van elkaar leren en wordt er een beroep gedaan op verantwoordelijkheid en samenwerken.

De leerlingen krijgen het aanbod van de leerstof aangeboden per vakgebied. Om aan te sluiten bij de de ontwikkeling en de mogelijkheden van ieder kind, wordt het het aanbod afgestemd wat bij hem of haar past. Kinderen worden daardoor niet overvraagd maar uitgedaagd het maximale uit zichzelf te halen. We werken in de onderbouw met een planbord en in de midden- en bovenbouw met dag- en weektaken. 

Leermiddelen

We werken met moderne methoden voor de basisvakken en zaakvakken die voldoen aan de wettelijke kerndoelen. We gebruiken zowel IPADS met digitale software als schriftelijk en concreet materiaal om de leerstof te verwerken. Om onze leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst richten we ons ook op de ontwikkeling van de 21 eeuwse vaardigheden en zetten we ons in voor de ontwikkeling van creatieve, culturele en sportieve vaardigheden.

Leerlingenraad

Op school hebben we een leerlingenraad die meedenkt over wat er op school nodig is en meebeslist welke onderwerpen we met elkaar op gaan pakken. In de leerlingenraad zitten vier leerlingen uit groep 5 t/m 8, die gekozen zijn door hun eigen groep. Ieder schooljaar zijn er nieuwe verkiezingen voor de leerlingenraad.