Ouderbijdrage

Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten, middels een ouderbijdrage. De bijdrage wordt door de school gebruikt om gemaakte kosten te dekken waarvoor de overheid geen vergoeding geeft. De ouderbijdrage is een vrijwillig bijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt €17.50 per kind. De ouderbijdrage wordt samen met de kosten van het schoolreisje, kamp, schoolschaatsen e.d. in één of twee termijnen geïnd, zodat u gedurende het jaar geen verdere kosten meer heeft. U krijgt hierover jaarlijks bericht van de school.

Mocht u door uw financiële omstandigheden niet in staat zijn de kosten voor het schoolreisje e.d. te betalen dan kunt u contact opnemen met de Stichting Leergeld die in dergelijke gevallen de rekening kan betalen.