Gebiedsteam en IZO

De school heeft regelmatig overleg via het IZO (Integraal Zorg Overleg) dat deel uitmaakt van het gebiedsteam.

Dit IZO bestaat uit Berthe Pennings (Jeugd Gezondheidszorg), Emma Smidt (MEE Friesland en VVE), Danine Ramautar (Schoolmaatschappelijk werk), Grytsje Mulder (intern begeleider) en Jeroen Wagenaar (directeur).

In dit overleg kunnen leerlingen worden besproken. U wordt op de hoogte gebracht zodra dit ingezet wordt ten gunste van uw kind. We vragen hiervoor altijd uw toestemming.

Adres Gebiedsteam: van Harenstraat 34 in Sint Annaparochie, te bereiken onder telefoonnummer: 0518 409275. Mail: info@gebiedsteamhetbildt.nl.