Hoofdluis

Van de ouder(s) wordt verwacht dat deze hun kinderen regelmatig controleren en dat er direct aan school gemeld wordt als er hoofdluis bij het kind is ontdekt.

De school zorgt dat er na elke vakantie van een week of langer, zo spoedig mogelijk wordt gecontroleerd.

Als er bij uw kind(eren) luizen worden geconstateerd dan wordt u hiervan via de mail of telefonisch op de hoogte gesteld. Wat wij van u als ouder(s) verwachten is dat u uw kind vanaf dan elke dag kamt met een luizenkam om de neten/luizen op te sporen dit tot minstens 14 dagen na de laatste gevonden levende luis.

Voor meer informatie: www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis