Visie en missie

MISSIE

Onze missie is het geven van goed onderwijs. 

We maken gebruik van moderne methodieken en leermiddelen. Als team zijn we op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en anticiperen op datgene wat de kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. 

VISIE

Onze visie is respectvol samen groeien.

In een snel veranderende wereld vinden we naast kennisoverdracht de socialisatie en persoonsontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. We hechten waarde aan het respecteren van elkaar, stimuleren onze leerlingen om samen te werken en elkaar verder te helpen. Want ieder kind is uniek en ieder kind kan zoveel bereiken, maar we willen ook laten zien dat je samen nog zoveel meer kunt! In onze veilige omgeving is er alle ruimte om dat te oefenen en te proberen.