Visie en missie

MISSIE

Onze missie is het geven van goed onderwijs. 

We maken gebruik van moderne methodieken en leermiddelen. Als team zijn we op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij en anticiperen op datgene wat de kinderen in de toekomst nodig zullen hebben. 

VISIE

Onze visie is te pakken in drie kernwoorden: 

Respectvol
We houden rekening met elkaar en hebben respect voor ieders overtuiging. We hebben begrip voor verschillen in mogelijkheden en stemmen ons onderwijs hierop af.

Samen
We doen het samen, want niemand kan het uiteindelijk alleen. Jong en oud, groot en klein, iedereen leert van elkaar en samen kun je zoveel meer.

Groeien
We zorgen voor modern onderwijs en anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij. Zo kunnen alle kinderen in hun ontwikkeling groeien, talenten leren ontdekken en hun interesses ontplooien.

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, in een veilige omgeving, om zich optimaal te ontwikkelen. Ieder kind mag zijn zoals die is, we vinden het belangrijk dat kinderen trots zijn op zichzelf en de wereld om hen heen. Wij werken met GDO (groepsdynamisch onderwijs), waarmee we kinderen leren dat ze verantwoordelijk voor elkaar zijn, dat ze elkaar respecteren en met elkaar samenwerken. Op onze school zorgt dat voor rust, motivatie en werkplezier bij kinderen en leerkrachten.